Proje aracılığı ile Türkiye’deki bütün gençlerin katılımına yönelik olarak tasarlanan web sitesi üzerinden gençlerin fikirleri derlenecektir ve buna ek olarak proje dâhilinde belirlenen 21 kente yönelik daha detaylı çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalar, her kentten belirlenecek gönüllülerin eğitimi ile gönüllülerin kendi kentlerinden derleyeceği verileri ve kentlerde düzenlenecek çalıştayları içermektedir.

Proje kapsamında düzenlenen ilk eğitimde elçilere sunulan içerik eğitimi sonrasında, elçiler kentlerine döndüklerinde bir çalışma planı çıkarmış ve yerel aktörlerle, özellikle de belediyelerle iletişime geçmişlerdir. Ankete destek ile başlayan çalışmalar fact-checking uygulaması ile devam etmiştir. Elçilerin elde ettiği tüm veriler web sitesinden yayınlanacak endeks üzerinden kullanıcıların bilgisine sunulacaktır.

Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra ise Habitat Derneği ile Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği proje yürütme ekibi yapacakları bir takvimlendirme ile tüm proje illerini ziyaret edip bir çalıştay düzenleyecektir. Bu çalıştayların düzenlenmesindeki amaç ise proje dönemi boyunca yapılan çalışmalar ile elde edilen verilerin, çalıştaylara davet edilecek yerel aktörlere aktarılması ve kentlerin gençleri ile bu aktörlerin bir araya getirilmesinin sağlanmasıdır. Böylece gençler kentlerinde yaşadıkları sorunlara dair söz sahibi olabilecek, geliştirdikleri projeleri sunma olanağı bulacak ve yerel aktörler ile doğrudan temasa geçme fırsatı yakalayacaklardır.