Projenin araştırma içeriği kampanya öncesi düzenlenen çalıştay çıktıları, 2015 proje döneminde gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri ve kent çalıştayları ile ulusal ve uluslararası yayınlar, antlaşmalar, kriterler ve son olarak Ulusal Gençlik Parlamentosu 2015 Koordinasyon Toplantısı Atölyeleri kılavuzluğunda, istikrarlı bir güncelleme süreci ile oluşturulmuştur.         

Habitat Derneği’nin sahada 20. yılını kutladığı 2017 yılı için tasarlanan gençlik araştırmasının özel bir bölümü de Genç Dostu Kentler Endeksi projesine ayrılmıştır. 21 proje ilini de kapsayan bu ankette Gençliğin İyi Olma Hali araştırılmıştır. Genç Dostu Kent elçilerinin de desteği ile tamamlanan anket sürecinde aşağıdaki başlıklar incelenmiştir:

 1. Gençlerin Yaşamdan Memnuniyeti

 2. Gençlerin Gelecekten Umudu

 3. Gençlerin Maddi Durumlarından Memnuniyeti

 4. Çalışan Gençlerin Çalıştıkları İşten Memnuniyet Dereceleri

 5. Gençlerin Çalıştıkları Kentteki İş Bulma Olanakları Hakkındaki Algıları

 6. Gençlerin Göreli Yoksunluk Oranları

 7. Öğrencilerin Aldıkları Eğitimden Memnuniyet Dereceleri

 8. Gençlerin Sağlık Durumlarından Memnuniyetleri

 9. Gençlerin Yaşadıkları Kentten Memnuniyetleri

 10. Gençlerin Yaşadıkları Kentin Fiziksel Altyapısından Memnuniyetleri

 11. Gençlerin Yaşadıkları Kentteki İlişkilerden Memnuniyetleri

 12. Gençlerin Yaşadıkları Kentte Kendilerini Güvende Hissetmeleri

 13. Gençlerin Yaşadıkları Kentteki Ulaşım Olanaklarından Memnuniyetleri

Ankete ek olarak, fact-cheking (doğruluk kontrolü) yöntemi kullanılarak 2014 yılında belediye başkan adaylarına imzalatılan İyi Niyet Sözleşmesi’nin hangi maddelerinin yerine getirilip hangilerinin gerçekleştirilmediği ölçülmüştür. Bunu yapmadan önce Genç Dostu Kent elçileri belediyelerden randevu alıp görüşmeler yapmış, çalışma esnasında gözlemlerini not etmişlerdir. Fact-checking araştırması döneminden elde edilen veriler de anket sonuçlarına ek olarak harita üzerinde gösterilecektir.

Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği rehberliğinde yönetilen projenin fact-checking kısmını ise şöyle özetlemek mümkündür: Türkçe’ye doğruluk kontrolü olarak çevrilen fact-checking fenomeni tüm dünyada 2008 ABD başkanlık seçimlerinden sonra yükselişe geçmiş; özellikle siyaset bilimi ve gazetecilik gibi sosyal bilimler disiplinlerinin dikkatini çekmiş bir metottur. Türkiye’de ilk ve tek organizasyon olarak Doğruluk Payı ile tanınan doğruluk kontrolü kısaca, siyasilerin gün içerisinde kamuoyuna sundukları doğrulanabilir/yanlışlanabilir nitelikteki iddialarını açık veriler aracılığıyla kontrol eden bir sistemdir. Bu sistem Genç Dostu Kentler projesinde proje kentlerinin belediye başkanlarının İyi Niyet Sözleşmesi’nde imzaladıkları vaatleri incelerken kullanılmıştır.