Genç Dostu Kentler Endeksi (GDKE) projesi, Mart 2016 – Mart 2018 dönemine yönelik İstanbul İsveç Başkonsolosluğu desteği ile gerçekleştirilen bir projedir. Habitat Derneği ve Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği (OGDD) ortaklığında yürütülen proje, temel olarak kapasite gelişimi, katılım hakları esasında farkındalık yaratmayı, gençlerin yerel karar alma süreçlerine dahiliyetini, kentlerine olan aidiyetini artırmayı, gençler için daha yaşanabilir kentler yaratmayı ve gençlerin katılımını sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda proje; merkezi ve yerel yönetimlerin gençliğin ihtiyaçlarını ve önceliklerini görebileceği veriler ışığında, yereldeki gençliğin sorunlarını tartışıp çözüm önerileri geliştirebilecekleri platformlar hazırlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaç için proje dâhilinde, gençliğin iyi olma halini araştıran ve 21 farklı kentte düzenlenen bir anket çalışması ile projeye veri bazlı destek sağlandı. Çalışma durumundan, hane yapısına, sağlıktan medya kullanımına kadar bir çok alanda gençlerin durumlarına ortaya çıkaran araştırma sayesinde gençlerin mevcut durumları belirlendi.

Gençleri ilgilendiren bir çok başlığın incelendiği anket uygulamasında, proje elçileri de aktif rol aldı. Ayrıca 2014 yılı boyunca, yine İstanbul İsveç Başkonsolosluğu desteğinde yürütülen kampanya döneminde belediye başkan adaylarına imzalatılan İyi Niyet Sözleşmeleri, fact-checking (doğruluk kontrolü) metodu kullanılarak kontrol edildi. Belediye başkanlarının “genç dostu” olma yolunda neler yaptıkları, elçilerin çalışmaları ile kontrol edildi.  

Proje kapsamında belirlenen kentler; Adana, Aydın, Bartın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Muş, Samsun, Siirt, İzmir/Bornova ve İstanbul/Kartal’dır. Bu kentlere ek olarak Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Manisa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde anket çalışması gerçekleştirilerek ve diğer proje çalışmalarının da yürütmesi hedeflenmektedir.

Anket sonuçları ile Habitat ve OGDD’nin gençlik verileri/kentlerin mevcut durumları hakkında derledikleri veriler ışığında, her bir proje ilinde yerel çalıştaylar düzenlenecek ve bu sürece proje elçilerinin aktif katılımı sağlanacaktır. Çalıştaylarda, yerel aktörler ile kentin gençlerinin bir araya gelip yapılan çalışmalar ışığında kentlerinin sorunlarını belirledikleri bir mevcut durum aktarımı ile bu sorunları çözüme kavuşturma önerileri tartışılacak; böylece gençliğin yerel karar alma mercileri ile aktif bir ilişki kurmaları sağlanacaktır.