Proje kapsamındaki pilot illerin gençlerin yaşamlarını ne kadar kolaylaştırdığını anlamak amacıyla bir Genç Dostu Kentler Endeksi hesaplanmıştır. GDKE hesaplamasında, 2017 yılı içerisinde sonuçlanan Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali çalışmasından ve proje gönüllülerinin gerçekleştirdiği anket çalışmasında yararlanılmıştır. Ayrıca online yapılan anketler ve webden veri çekme yöntemi kullanılarak elde edilen datalar ile anket desteklenmiştir.

Genç Dostu Kentler Endeksi araştırma kapsamında değerlendirilen beş İyi Olma Hali alanı üzerinden hesaplanmaktadır, her alan endeks oluşumunda eşit ağırlık taşımaktadır.

Çalışma çerçevesinde, her alanın alt alanları belirlenmiş, alt alanlarda da kentin bu konudaki durumunu belirleyecek göstergeler seçilmiştir. Göstergelerin bazıları farklı bilgi kaynaklarından derlenen istatistiklerden oluşurken, bazılarında da sahada görev yapan gönüllülerin görüşlerine başvurulmuştur. Bunların haricinde bazı bilgilere de masa başı çalışma çerçevesinde erişilmiştir.