Habitat Derneği (Habitat) sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Başta gençler olmak üzere tüm dezavantajlı grupların sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyen Habitat, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi’nde ve Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen aktivistler tarafından 1997’de kurulmuştur. Kuruluş vizyonu dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olan Habitat, bu vizyon doğrultusunda gençlerin ve diğer dezavantajlı grupların kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına bir çok proje ve program geliştirdi.

Örgütlü ve gönüllülük bilinci ile hareket eden toplumların etkinliğine inanan Habitat, Kent Konseyleri, gençlik, kadın, engelli ve çocuk meclisleri ile Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun kurulmasına öncülük etti. Bununla birlikte TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları gibi birçok mekanizmanın oluşmasına destek verdi.

Habitat, 1997’den bu yana Türkiye’nin 81 ilinde binlerce genç gönüllüsü ile

  • din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş ayırımı yapmaksızın toplumdaki tüm dezavanatjlı gruplara yönelik çalışmış,
  • yönetişim, bilişim, finansal bilinç ve girişimcilik alanlarında kapasite geliştirici projeler uygulamış,
  • yerel, ulusal ve küresel düzeyde kamu politikalarına katkı koymuştur.

Habitat bütün çalışmalarında hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok paydaşlı ortaklıklar kurar. Habitat, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) stratejik ortağıdır.