Genç Dostu Kentler Endeksi

Genç Dostu Kentler Endeksi (GDKE) projesi, Mart 2016 – Mart 2018 dönemine yönelik İstanbul İsveç Başkonsolosluğu desteği ile gerçekleştirilen bir projedir. Habitat Derneği ve Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği (OGDD) ortaklığında yürütülen proje, temel olarak kapasite gelişimi, katılım hakları esasında farkındalık yaratmayı, gençlerin yerel karar alma süreçlerine dahiliyetini, kentlerine olan aidiyetini artırmayı, gençler için daha yaşanabilir kentler yaratmayı ve gençlerin katılımını sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda proje; merkezi ve yerel yönetimlerin gençliğin ihtiyaçlarını ve önceliklerini görebileceği veriler ışığında, yereldeki gençliğin sorunlarını tartışıp çözüm önerileri geliştirebilecekleri platformlar hazırlamayı amaçlamaktadır.

Devamı

Kampanya Dönemi

Habitat Derneği öncülüğünde ülke genelindeki gençlik meclislerinin bir araya gelmesiyle 2004’te kurulan Ulusal Gençlik Parlamentosu (UGP), Türkiye’nin en geniş gençlik ağıdır. Bugün 66 ildeki gençlik meclisleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenci kulüpleri ve gençlik platformları arasından 144 üye kurumu çatısı altında toplamaktadır. İşte bu yapı ile birlikte yürütülen kampanya dönemleri, Genç Dostu Kentler Endeksi projesinin de altyapısını oluşturmuştur.

Devamı

İçerik

Projenin araştırma içeriği kampanya öncesi düzenlenen çalıştay çıktıları, 2015 proje döneminde gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri ve kent çalıştayları ile ulusal ve uluslararası yayınlar, antlaşmalar, kriterler ve son olarak Ulusal Gençlik Parlamentosu 2015 Koordinasyon Toplantısı Atölyeleri kılavuzluğunda, istikrarlı bir güncelleme süreci ile oluşturulmuştur. Habitat Derneği’nin sahada 20. yılını kutladığı 2017 yılı için tasarlanan gençlik araştırmasının özel bir bölümü de Genç Dostu Kentler Endeksi projesine ayrılmıştır. 21 proje ilini de kapsayan bu ankette Gençliğin İyi Olma Hali araştırılmıştır. Ankete ek olarak, fact-cheking (doğruluk kontrolü) yöntemi kullanılarak 2014 yılında belediye başkan adaylarına imzalatılan İyi Niyet Sözleşmesi’nin hangi maddelerinin yerine getirilip hangilerinin gerçekleştirilmediği ölçülmüştür. Bunu yapmadan önce Genç Dostu Kent elçileri belediyelerden randevu alıp görüşmeler yapmış, çalışma esnasında gözlemlerini not etmişlerdir. Fact-checking araştırması döneminden elde edilen veriler de anket sonuçlarına ek olarak harita üzerinde gösterilecektir.

Devamı

Yöntem

Proje aracılığı ile Türkiye’deki bütün gençlerin katılımına yönelik olarak tasarlanan web sitesi üzerinden gençlerin fikirleri derlenecektir ve buna ek olarak proje dâhilinde belirlenen 21 kente yönelik daha detaylı çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalar, her kentten belirlenecek gönüllülerin eğitimi ile gönüllülerin kendi kentlerinden derleyeceği verileri ve kentlerde düzenlenecek çalıştayları içermektedir.

Devamı

Proje Ortakları